Rada nadzorcza

Paweł Łoziński

Pan Paweł Łoziński, lat 47. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz Master of Business Administration w Nottingham Trend University International Business and Finance. Absolwent podyplomowych studiów bankowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Radca prawny (egzamin radcowski w OIRP we Wrocławiu w 2002 roku).

Ponadto uczestnik następujących kursów i praktyk zawodowych:
Praktyki zawodowe w bankach w Luxemburgu i Wielkiej Brytanii; Praktyki w Międzynarodowej Szkole Bankowości Zarządzanie Aktywami i Pasywami Banków, Rynkowa i Finansowa Strategia Polskich Banków; kurs i egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

W latach 1991 - 1993 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń w Biurze Handlowo Prawnym w Poznaniu. Następnie od roku 1993 do 1999 pracował w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu  Banku Handlowego w Warszawie S.A. ostatnio na stanowisku Dyrektora Regionalnego.
W okresie od 1995 r. do 1997 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Cuprum Bank S.A. w Lublinie, Grupa Banku Handlowego.
W latach 1999 - 2002 jako Senior Partner pracował w AIB WBK Fund Management - spółka zarządzająca VI NFI oraz funduszami private equity.
Od 2002 r. do 2005 r. Prezes Zarządu w spółce Ascopol Sp. z o.o. usługi zarządzania gotówką dla sektora bankowego.
Następnie w latach 2005 - 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa a potem Prezesa Zarządu w Zakładzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. Wrocław - budowa, zarządzania i utrzymanie infrastruktury drogowej.
Pan Paweł Łoziński był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: ODMECH Sp. z o.o. w Koninie, Cuprum Bank S.A. w Lublinie, ZABERD S.A., Kuźnia Jawor S.A., PDB Developer S.A. w Rzeszowie, Dominet S.A. w Warszawie, Wizów S.A. w Bolesławcu, DSA Sp. z o.o. we Wrocławiu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu, Cefarm Wrocław S.A., GPPI S.A. w Poznaniu, Mewa S.A., Restal Sp. z o.o. Opole.
Obecnie Pan Paweł Łoziński jest członkiem rady nadzorczej spółki Dialog S.A. we Wrocławiu (od 2008 roku) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. we Wrocławiu (od 2011 roku).